Egons Kvartett - 
Underhållningsorkestern

Kunder

Här är de "kunder" som vi mest samarbetat med:

PRO-föreningar
Gysinge
Gävle
Hargshamn
Hedesunda
Hille
Hofors
Hållnäs
Järbo
Kungsgården
Sandviken
Storvik
Söderfors
Söderhamn
Tärnsjö
Valbo
Västerås, Haga-Malmaberg
Västerås, Kvicksund
Västerås, Rönnby
Västerås, Önsta Gryta
Åshammar

SPF-föreningar
Järbo
Sandviken
Sätra
Ängskär
Österfärnebo

Församlingar
Hedesunda
Hille
Staffan (Gävle)
Söderfors

Hembygdsföreningar
Hedesunda
Hofors
Söderfors
Valbo
Åmot
Östervåla
Tegelsmora

Övriga
Gävle Kommun
Sandvikens Kommun
Afasiföreningen
Aktiva Seniorer
DHR
Diabetesföreningen
Hjärt/lung
Hörselföreningen, Tierp
Strokeföreningen
Göranssonska Stiftelsen